انواع مقوا

مقوای پشت طوسی

مقوای پشت طوسی دوبلکس از ورقه های مقوا بصورت دو لایه تهیه می شود. این دو لایه با صفحه های مخصوص مرطوب به همدیگر چسبانده می شود.
یک روی آن سفید و روی دیگر آن طوسی است،

کد کالا :
وضعیت : ناموجود
کد کالا : DBW
وضعیت : ناموجود